Wednesday, 8 January 2014

….. पुढचं पाऊल विवाह संथेत आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे ..…


….. पुढचं पाऊल विवाह संथेत आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे ..…


                     समाजातील सर्व जाती जमातीतील " वधु-वर ,विधवा-विधुर ,घाटस्फोटीत " व्यक्तिंना आपल्या अनुरूप जोडीदार मिळावा या सामजिक बांधीलकीने आम्ही आपल्या सेवेत"पुढचं-पाऊल विवाह संथा " सुरु केली आहे .
                     संथेमधे नाव नोंदणी तसेच वधू-वरांची माहिती मोफत आहे.या सेवेचा लाभ घेण्यासाठी संथेच्या कार्यालयाशी प्रत्यक्ष संपर्क साधावा . 

अधिक माहितीसाठी 
 
                         
कार्यालयाचा पत्ता :   श्री स्वामी समर्थ कृपा                                    
                                 २५३/३,खणभाग,भोई गल्ली,
                                 सांगली ४१६४१६ 

संपर्क :  मोब.  +९१  ९३७३७०९३७३
            मोब.   +९१  ९३७३७०९३७४