Tuesday, 9 February 2016

….. पुढचं पाऊल विवाह संस्था …..
आपल्या सर्वांच्या सहकार्यातून तसेच मागणीतून निर्माण झालेला विचार म्हणजे आपली वेबसाईट www.pudhachpaul.com या नावाने लवकरच आपल्या सेवेसाठी उपलब्ध होत आहे.

अधिक माहितीसाठी
कार्यालयाचा पत्ता : श्री स्वामी समर्थ कृपा
                              २५३/३,खणभाग,भोई गल्ली,
                              सांगली ४१६४१६
                             संपर्क : मोब. +९१ ९३७३७०९३७३
                              मोब. +९१ ९३७३७०९३७४

No comments:

Post a comment